Magical Shoes Size Guide (Gaga, Bebe, Lulu, Moxy)

Size Length (cm) Width (cm)
18 EU 12.1 6.2
19 EU 12.7 6.4
20 EU 13.4 6.5
21 EU 14.0 6.6
22 EU 14.6 6.8
23 EU 15.2 7.0
24 EU 15.9 7.1
25 EU 16.5 7.3
26 EU 17.2 7.5
27 EU 17.8 7.6
28 EU 18.4 7.8